Mikare CRM Eesti keeles
In English
LOG IN
Intranet, Kliendihaldus, CRM...ERP Teooria Uudised Toetus Kuidas kasutada? Hinnad Portfolio Kontakt

Töölauad

Töölaud

Projektijuhi töövaade on käesoleval hetkel ainuke vaade, mis on meil lõpuni realiseeritud. Ja kuna on puudunud tungiv vajadus teiste töölaudade järgi, siis ei ole me ka selles suunas arendustööd hetkel jätkanud. Teiste suundade arendused on olnud hetkel veel tähtsamad.

Projektijuhi töölaud kätkeb endas 5-te erinevat akent.
  1. jooksva nädala kalender.
  2. kasutaja inbox-i e-mailid.
  3. kasutaja enda tegemata ülesanded, kohtumised, telefonikõned.
  4. kasutaja poolt teistele delegeeritud tegemata ülesanded, kohtumised.
  5. kasutaja poolt teistele delegeeritud tehtud, aga kontrollimata ülesanded, kohtumised.
Kirjeldame lahti punkti 4 ja 5, mis on ehk tavapäratu Outlooki kasutajale. Nimelt kui kasutaja delegeerib ülesande kellelegi teisele, siis on tal võimalik kontrollida kiirelt, kas see ülesanne on veel tegemata või on juba tehtud. Kui see on tehtud, saab kasutaja selle kontrollituks märkida ja käivitada järgmise tegevuse.
Toome näite: Helistab klient ja küsib sekretärilt projekti staatuse kohta. Sekretär vaatab ja teatab, et tehtud niipalju tunde, niipalju tegemata. Allesjäänud tööde hulk nii suur. Klient palub märkida kohtumise projektijuhiga, sekretär märgib kohtumise projektijuhi kalendrisse seoses projektiga, firmaga, kontaktiga. Klient palub saata kavand tutvumiseks hiljemalt 3 päeva enne kohtumist. Sekretär teeb kohtumisest ülesande ja märgib sellele teised kuupäevad ja teise sisu. Klient palub veel teda informeerida telefonitsi, kas kõik on ok, sest ta on arvutist eemal terve nädal. Projektijuht naaseb nõupidamiselt ja näeb, et tal on 2 uut tegevust tekkinud. Vaatab ja näeb, et ülesanne ja kohtumine. Saadab kavandi ära ja märgib ülesande tehtuks. Sekretärile ilmub töölaual aknasse „5“ ülesanne, mis on tema poolt delegeeritud ja märgitud tehtuks. Sekretär avab ülesande, märgib kontrollituks ja helistab ta kliendile ja teavitab, et kõik korras.
Alternatiivi kirjeldus oleks sahkerdamine ja kollased stickerid monitoride küljes, mis tuulega ära lendavad. Aga meil jäi andmebaasi maha 2 uut kirjet, projekti kulg täienes, ajalugu läks selgemaks. Väga aktiivne sekretär võib registreerida ka telefonikõned, kuid praktikas registreeritakse ainult neid kõnesid, mille sisu on mingil moel väga oluline. Telefonikõnede automaatset salvestamist sisu osas piirab kehtiv seadusandlus – salvestaja peab teist poolt teavitama, „ma nüüd salvestan meie juttu“, muidu ootab salvestajat 2 aastat vangistust. Automaatne numbritepõhine salvestussüsteem on võimalik, kuid ilmselgelt on sellised andmed puudulikud ja nii moodustuks andmebaasi ebakorrektne info. See ei anna lisaväärtust ning seetõttu seda suunda ei arendata.

Pealeht   /  Kuidas kasutada?   /  Töölauad
mikare.net EMARKETING
MIKARE ASK
MIKARE CSI
MIKARE SMS
MIKARE CMS
MIKARE ESHOP
MIKARE CRM
MIKARE WebFTP
MIKARE IT
MIKARE HOSTING