Mikare CRM Eesti keeles
In English
LOG IN
Intranet, Kliendihaldus, CRM...ERP Teooria Uudised Toetus Kuidas kasutada? Hinnad Portfolio Kontakt

Miks projekti alustati?

Miks projekti alustati?
Aastaks 2000 oli Mikare Baltic eksisteerinud 2 aastat ja areng oli olnud kiire ning pidev. Tegelesime algusaastatel peamiselt interneti püsiühenduste osutamisega ning hostingteenustega, ehk tegemist oli püsiklientidega. Igakuiselt teenindasime umbes 200 ettevõtet. Kiire arengu toetuseks oldi keskendunud raha teenimisele ja projektide tasuvustele. Tahaplaanile olid jäänud kliendisuhted. Päev päevalt esines rohkem olukordi, kui mingi klient helistas ja kurtis muret, kuid meie esmane küsimus oli: kas ta üldse on meie klient ning milliseid teenuseid me talle osutame. Mikare arenedes tulid juurde uued tegevussuunad ja suurenes projektipõhiste tööde osatähtsus. Mikare personali vahetudes kadus ajalugu, mida klientidega tehtud oldi ja millised olid vastastikused kokkulepped. Klientide pahameel kasvas.

2000 lõpp tõdeti, et Mikare Baltic teenuste kvaliteet ei ole piisav – ise me sellise teeninduse kvaliteediga rahul ei oleks, miks peaksid siis meie kliendid olema!? Et ettevõtte areng oleks pidev ning ettevõte oleks jätkusuutlik, on vaja omada teadmisi kõigest, mis puudutab meie raha allikat – klienti.
2000-2003 püüdsime luua tehnilist platvormi toetudes Mikare Baltic vajadustele ja arvamustele, mida kliendid võiksid ka soovida. 2002 loobusime ponnistustest finantseerida projekti ise ning kutsusime appi väliseid konsultante ja häid kliente. 2003 valmis III platvorm, mille koostellijaks olid juba kliendid, kellel oli sarnane vajadus. Koostöös avastati, et igal tellijal on tegelikult unikaalset tarkust, mida teistel ei olnud, aga tarkuse summeerides võitsid sellest kõik. Pidevad täiendavad erialased koolitused ja erinevate konsultantidega vaidlemised viisid uute tarkusteni erinevate teooriate rakenduste mahu osas.
2005 loeti KPMG poolt läbi viidud uuringu kohaselt Mikare CRM tarkvara turuosaks 7% Eesti turust.
2004/2005 oli murranguline aeg ka Mikare Balticu ajaloos. Liitumisprotsess suurema ettevõttega pidi tähendama uut tarkust ja kergemat elu. Tagajärjeks oli kahjuks erinevate organisatsioonikultuuride ning juhtimisvõtete konflikt, mis nõudis Mikare CRM IV põlvkonna arendamise alustamist ja seda uuesti Mikare CRM nime all ning omandis. Enne pika ja raske arendustegevuse algust käsitlesime oma meeskonnaga 2 rasket küsimust. 1) Millega ja miks me tegelikult tegeleda tahame? 2) Kas me saame võtta aluseks juba valmis tarkvara ja seda modifitseerida uue tarkuse valguses?
Me leidsime, et meile meeldivad pikaaegsed suhted tarkade ja intelligentsete inimestega. Juhtimisalaste küsimuste lahendamine on tark töö ja see pakub meile meeletult arenguvõimalusi.
Tegime uuringut kõikide Eestis tegutsevate arvestatavate konkurentide toodete kohta. Ükski olemasolevatest tarkvaradest ei rahuldanud meile meie klientide poolt antud nõudeid täielikult. Ka 2008 aasta alguse seisuga ei ole olukord muutunud, kuigi uusi lahendusi on tulnud juurde.
 
Mida me õppinud oleme?
Meie kõige rohkem „virisevad“ kliendid on tegelikult meie parimad kliendid, sest nemad aitavad meil tarkvara paremaks teha. Nemad näevad, mida saab veel paremini teha. Mitte, et see koostöö oleks alati kõige roosilisem, aga see on viljakaim. Tehnilised probleemid ja juhtimisalased fookused ristuvad mõnikord väga keerukalt ning väga raske on seada õigeid prioriteete kõikide tellijate jaoks sama-aegselt.

Siinkohal meenub fakt, et sõdasid on alustatud ikka eesmärgiga muuta midagi paremaks. Ja kunagi pole sõdasid alustanud vaikselt kannatavad ning naeratavad juhid.
Mikare poolne lugupidamine kõikidele meie tänastele klientidele-partneritele, kes on andnud meile uut tarkust oma „virisemise“
läbi ja aidanud meil saada paremaks ning targemaks.

Pealeht   /  Kuidas kasutada?   /  Miks projekti alustati?
mikare.net EMARKETING
MIKARE ASK
MIKARE CSI
MIKARE SMS
MIKARE CMS
MIKARE ESHOP
MIKARE CRM
MIKARE WebFTP
MIKARE IT
MIKARE HOSTING