Mikare CRM Eesti keeles
In English
LOG IN
Intranet, Kliendihaldus, CRM...ERP Teooria Uudised Toetus Kuidas kasutada? Hinnad Portfolio Kontakt

Puustruktuur vs seosed

Puustruktuur vs seosed
Inimesed saab alati jagada kaheks: hea ja halb; valge ja must; õige ja vale; MAC ja PC. Ka Mikare meeskond on loodud erinevatest isiksustest ja ka meil on erinevad mõtlemised ning loogikad. Samuti on erinevad kõik juhid ja spetsialistid.

Kindlasti on frustreeriv asjaolu, et uue juhi või raamatupidaja või kvaliteedijuhi või sekretäri saabumisega luuakse uus dokumentide struktuur ja juba selgeks saanud süsteemi järgi ei saa enam töötada. Kes on kokku puutunud ISO sertifikaadi taotlemisega, on teinud ära palju tööd ja on ära õppinud, et puustruktuur annab kindluse ja turvatunde.
Teisalt, puustruktuur eeldab, et meil on üks kindel jagunemise metoodika, kuidas jaotatakse ära erinev teemade valdkond. Äri muutudes tuleb see ümber teha ja grupeerida uued kaustad teistel alustel. Siis ühel hetkel me märkame, et kui enne oli meil info talletatud teenuse ja siis klientide järgi, siis teenuste portfelli äkilisel laienemisel on see hoopis kliendi ja tema teenuste järgi. Selliseid näiteid võib veel tuua geograafilise asukoha, müügimehe, juhi tüübi, ettevõtte tüübi, kliendireitingu vms alusel. Selge on, et puustruktuur on 2 dimensiooniline struktuur. Info vajab aga tegelikult 4 dimensioonilist talletamise struktuuri. Ükski puustruktuur siinkohal võistelda ei saa. Saame ütelda, et Mikare CRM ongi üles ehitatud seostele ja mitte puustruktuurile. Ekstreemseima näitena tõi meile juhtumi, kus üks leping oli puustruktuuris kopeeritud nelja kausta failisüsteemis serveris. Miks? Sellepärast, et seda lepingut oli vaja igal juhul leida. Ja nüüd kujutage ette, et uus sekretär peab selle lepingu sisse viima muudatuse. Millist 4-st ta muudab? Ilmselt esimest, mida ta leiab.
Seoste võlu on selles, et me keskendume alati lõppobjektile. Me ju ei otsi puustruktuuri oksi, me ikka otsime sisu. Olgu selleks dokument, seade, objekt, koolitus, juhtum või tegevus. Seoste kaudu kirjeldatud süsteemi objekt lubab süsteemil koostada just selliseid nimekirjasid, mida meil on vaja. Nimekirjad koosnevad süsteemi objektide vahelistest dünaamilistest seostest. Näiteks võib üks ülesanne olla seotud nii kliendiga kui ka hankijaga, kellega me koos seda probleemi lahendasime. Mõlemal juhul on oluline teada, mis kontekstis see ülesanne oli lahendatud. Lisaks võib see olla seotud ühe või mitme projektiga, seadmetega, objektidega jms. Sarnaselt saab siduda ära kõik allhanked või vastupidi vaadata, millistes projektides me konkreetset allhankijat oleme kasutanud. Sama hõlpsalt saab kätte kõik dokumendid, kus allakirjutajaks on konkreetne isik. Muidugi saab igale infokandjale läheneda traditsiooniliste meetodite kaudu nagu iga konkreetse süsteemi objekti register. Nüüd sama lahendust puustruktuuri peale tõsta üritades on meil kohe vaja kõvasti kukalt kratsida – milline on õige lahendus??? See on küll natuke filosoofiline küsimus, aga vastuseks on: kõik ja mitte ükski. Otsustades ühe „õige“ lahenduse kasuks jäävad teised „õiged“ välja ning teised kasutajad ei oska enam infot otsida. See, kui kasutaja mingit infot ei oma ja arvab, et otsus on „õige“, ei tee veel sellest otsusest „õiget“. Poolik tarkus on tarkus, aga kas see on „õige“? Koolitustel oleme ütelnud, et leppigem tõsiasjaga, et kõik, mida me teeme, on tehtud valesti. Homne päev toob uusi teadmisi ja homses valguses võib tänane otsus olla vale. Absoluutväärtustega argumenteerimine on liiga lihtne maailmakäsitlus. Absoluutselt õiget asja ei saa tehniliselt kunagi olla, sest alati on midagi, mis mõjutab veel otsust. Ka siis, kui meie seda antud ajahetkel ei tea!
Mikare CRM on puustruktuuri kõrvalejätmisega lahendanud ära suure ja töömahuka probleemistiku – pidevalt muuta hierarhilisi puustruktuure „õigeks“. Puustruktuuri vaieldamatu kasu on lihtsate struktuuride visualiseerimisel, kuid mitmekihiline ja ajas muutuv süsteem ei ole puustruktuuriga lahendatav.
Seoste kasutamisega maandame riskid, et info jääb teistele kasutajatele leidmata, sest infot ei osatud otsida ja kasutaja langetas seeläbi vale otsuse. Samuti aitab seoste kasutamine luua sobivaid fookusgruppe just sellistest infokildudest, mis on kasutajatele antud ajahetkel vajalikud, kusjuures säilivad eelnevad fookused. Nii saab lühiajalisi töögruppe moodustades luua oma fookused teisi segamata. Märkides ära oma tegevused lisaks ka konkreetse fookusega, projekti, objekti, koolituse, seadme vms seose lisamisega, on ka teistel võimalik hiljem sama mõttemalli kasutada. Inimsilmale on harjumatu näha paberkaustade hunnikut, mis on laotud üksteise otsa puustruktuuri järgides. Millegipärast on paberkaustad ikka riiulis ja ühel tasandil. Kausta pealkiri kirjeldab, mis seal kaustas on. Ja need kaustad on järjekorras. Täpselt samuti on kaustad organiseeritud Mikare CRM dokumendihalduses. Aga, Mikare CRM võimaldab sama dokumendi „pista“ korraga ka mitmesse kausta, et inimestel oleks lihtsam kaustade järgi dokumente filtreerida. Viidates eelmisele näitele, võib neid kasutu olla ka 4 või isegi 10. Aga, ISO reeglistik seda seisukohta kahtlemata ei toeta.
Seoste kasutamine on vähelevinud, sest harjumuse jõud on suur ja traditsioonilised mõtlemised on olnud lihtsad järgida, samuti puudus selleks seni tehniline abivahend. Tavaliste kaustadega on seostepõhist süsteemi võimatu luua.
 
Mida me õppisime?
  • Puustruktuur annab kiire ülevaate väikestest lihtsatest hierarhiatest, mille olulisus firmat, dokumenti, inimest, vms otsides on väga madal.
  • Puustruktuur segab „õigete“ nimekirjade koostamist ja visuaalset otsingut.
  • Puustruktuur eeldab, et on olemas üks ja ainuke õige mõtlemine, aga õiged on kõik teed, mis viivad sihini.
  • Puustruktuuri kasutamine on ajamahukam ja see „peidab“ infot kasutaja eest.
 
  • Seoste kasutamine on paindlik ja ajas väga vastupidav ning lubab luua just selliseid fookusgruppe, mis on olulised konkreetsele töörühmale konkreetse probleemi lahendamiseks.
  • Seostepõhine lähenemine pakub kasutajale ise infot, annab palju vabadust ja teeb elu lihtsamaks, aga sellega peab harjuma.
 

Pealeht   /  Kuidas kasutada?   /  Puustruktuur vs seosed
mikare.net EMARKETING
MIKARE ASK
MIKARE CSI
MIKARE SMS
MIKARE CMS
MIKARE ESHOP
MIKARE CRM
MIKARE WebFTP
MIKARE IT
MIKARE HOSTING