Mikare CRM Eesti keeles
In English
LOG IN
Intranet, Kliendihaldus, CRM...ERP Teooria Uudised Toetus Kuidas kasutada? Hinnad Portfolio Kontakt

Mikare case study

Ettevõtte kirjeldus:
Mikare Baltic OÜ on asutatud 1998 aastal. Mikare on tuntud peamiselt Eesti turul kui interaktiivsete veebiplatvormil toimivate lahenduste looja. Aastaid on loodud veebilehekülgesid ja infosüsteeme.

Peamised suunad on Mikarel 2008 aastast:
1. Turunduslikud veebipõhised rakendused - kodulehed, kampaania lehed, e-maili kampaaniad, sms kampaaniad, jne
2. Ettevõtte enda veebipõhised töövahendid - kliendihaldustarkvarad, spetsiaalsed rakendused.
3. IT tugiteenused - hostingteenused, arvutite hooldus/müük, sisevõrkude ehitus, jne.
4. Koolitused - Mikare enda kompetentsi alad ning isiksuse arengute temaatikad.
Nagu näha, siis kõikidel suundadel on natuke erinev toimimise printsiip. Korraga teostatakse nii pikki kui lühikesi projekte, tellimustöid, kiirreageerimist, koolitusi. Kõigi äriprotsesside toetuseks ei olnud ühtegi mõistlikku tarkvara, mis oleks võimaldanud meil kirjeldada väga komplitseeritud seoseid ühe tegevusega. Sestap oli vajadus millegi täiuslikuma ja paindlikuma järgi.

 

Lahenduse kirjeldus:
Peamiseks küsimuseks on uute klientide, olemasolevate klientide, hankijate ja oma personali suhtluse sidumine konkreetse projekti konteksti selliselt, et hiljem on võimalik kiiresti üles leida olulisi kokkuleppeid või kinnitatud materjale. Üheks vajaduseks on enesekaitse dominantsete klientide eest, kes soovivad kiirelt uusi nõudeid realiseerida seejuures projekti eelarvet muutmata. Tagajärjeks on sellisel "järeleandmisel" teenuseosutaja pankrott. Kuna ettevõte on ka piisavalt kaua turul tegutsenud, on vaja järelteenindust osutada varasemal ajaperioodil teostatud töödele, kus kliendid tellivad uuendusi. Igal projektil on oma eripära ning detailid, mis suure tempo ja personali liikumisega kipuvad kaduma minema. Kõrgema klienditeeninduse taseme jaoks peab saama infot projektidest talletada lihtsalt, et järgmised töötajad oleksid võimelised ise infot üles leidma, teades projektist ääretult vähe. Omaette küsimus on projektikeskne ajaaruandlus. Ehk kes kulutas millise projekti peale kui palju aega ning kas see oli projektiplaanis ka selliselt kavandatud.

Mikare ise kasutab Mikare CRM lahendusest:

 • Firmad
 • Kontaktid
 • Ülesanded
 • Kohtumised
 • Telefonikõned
 • E-mailid
 • Dokumendid
 • Projektid
 • Tellimused
 • Müügivõimalused
 • Objektid
 • Seadmed
 • Koolitused
 • Juhtumid
 • Raportid

Õiguslikult on kasutajad jaotatd 5-e gruppi - administraatorid, kasutajad ning tingimuslikud kasutajate grupid. Inimesi on ettevõttes ~15 ja nende töö on seotud vahetult väga erineva ja samas sama kontekstiga seotud infoga. Seega on vajadus näha ja viia muudatusi sisse andmetesse pea et kõigil töötajail. Administraatorite roll on kontroll ja seadistus, et inimesed kogemata eksida ei saaks. Samuti uute olukordade toetuse konfigureerimine.
Finantskontroll on lahendatud hetkel läbi eraldiseisva finantstarkvara ja sisseostetava raamatupidamisteenuse.

Mis muutus:
Me saime lõpuks tarkvara, mis salvestab kommunikatsiooni nii, nagu salvestab finantsliikumisi raamatupidamistarkvara. Kuna meie erinevad protsessid nõuavad erinevat toetust, kuid samas teatud tasanditel ühist fookust, siis väljatöötatud kontseptsioon on ideaalne ka keerukate seoste kirjeldamisel selliselt, et uued töötajad suudavad ise kiirelt ja hõlpsalt otsida ja leida õigeid andmeid. Salvestatud on kogu ettevõtte kommunikatsioon selliselt, et see on kasutatav just õigetele töötajatele.
Veebipõhisus rakendusel annab võimaluse olla liikuv ning töötada aktiivselt väljaspool kontorit. Piisab suvalisest arvutist, milles töötab Internet Explorer ja juba on võimalik oma tööd jätkata. Üksiku arvuti osatähtsus on meie ettevõttes viidud ääretult madalaks. Probleeme on vaid siis, kui serveris teostatakse hoodlustöid või on kadunud lokaalne internet. Samuti teeb see jälgmise lihtsaks - olgu selleks siis klient, hankija, projekt, tellimus, seade, objekt või kasutaja. Mikare CRM oskab välja pakkuda valitud tegevused just vajalikus fookuses, see ongi süstemi suurim eelis võrreldes näiteks Microsoft CRM-ga. Suurim erinevus on ka andmete "by default" avalikustamine erinevalt Microsoft CRM-ist. Otsida saab ka vähimate andmete alusel, süsteem ise oskab pakkuda õigeid andmeid.


Pealeht   /  Portfolio   /  Mikare case study
mikare.net EMARKETING
MIKARE ASK
MIKARE CSI
MIKARE SMS
MIKARE CMS
MIKARE ESHOP
MIKARE CRM
MIKARE WebFTP
MIKARE IT
MIKARE HOSTING