Mikare CRM Eesti keeles
In English
LOG IN
Intranet, Kliendihaldus, CRM...ERP Teooria Uudised Toetus Kuidas kasutada? Hinnad Portfolio Kontakt

Kommunikatsioon

Äriprotsessid jagunevad teooriale toetudes sise- ja väliskommunikatsiooniks ning ülesandehalduseks. Kommunikatsioon on kriitiline edutegur meie kiiresti muutuvas majandusruumis. Eristama peab ärimudelit kommunikatsioonimudelist. Oluline on luua õige kommunikatsioonimudel ettevõtte ärimudelile toetudes selliselt, et inimesed mugandudes seda muuta ei saaks. See on klassikaline infosüsteemide probleemistik - kas pehme süsteem ja jäigad inimesed või jäik süsteem ja pehmed inimesed? Otsustab ettevõtte juhtkond. Mikare CRM...ERP süsteem on loodud selliselt, et vastavate õiguslike ligipääsudega saab seda "joont" nihutada soovitud suunas.

Mikare CRM...ERP on kommunkatsioonitarkvara. Meie ülesandeks on tagada operatiivse mitte-finantsilise informatsiooni käitlemine ja presenteerimine ühes kohas finantsandmetega. Finantstarkvarade tulemid on meie jaoks üheks sisenditest. Meie fookuseks on anda otsustajatele õiget infot õigel hetkel õiges formaadis. Mikare ei positsioneeri CRM...ERP tarkvara konkureerima finantstarkvaradega - vaid tegema koostööd. Reeglina tehakse finantside kohta päringuid ja andmeid kajastatakse seotuna "pehmete" sündmustega. Selline andmete kuvamine annab otsustajale olulist lisainformatsiooni.
Mikare CRM...ERP lahendused töötavad serveri põhimõttel ja exceliga vms sarnase igakordse käsitsi teostatavate protsessidega lahendusi ei ehitata. Kõik andmed peavad liikuma ja sünkroniseeruma automaatselt või me ei loo sellist funktsionaalsust. (Teatud juhtudel oleme soovitanud vahetada ka majandustarkvara sobivama vastu)

Kommunikatsioonitarkvara aitab:

  • hoida töötajaid informeerituna toimuvast
  • eristada sise- ja väliskommunikatsiooni
  • eristada sise- ja väliskommunikatsiooni ülesandehaldusest
  • edastada teavitusi lisaks e-mailile ka SMS ja e-mail-SMS kanaleid kasutades
  • olla informeeritud 24x7


Pealeht   /  Intranet, Kliendihaldus, CRM...ERP   /  Kommunikatsioon
mikare.net EMARKETING
MIKARE ASK
MIKARE CSI
MIKARE SMS
MIKARE CMS
MIKARE ESHOP
MIKARE CRM
MIKARE WebFTP
MIKARE IT
MIKARE HOSTING