Mikare CRM Eesti keeles
In English
LOG IN
Intranet, Kliendihaldus, CRM...ERP Teooria Uudised Toetus Kuidas kasutada? Hinnad Portfolio Kontakt

Kogemus

Mikare.net meeskond on tegelenud CRM...MRP...ERP lahendustega alates 2000. aastast. 2003 käivitasime eduka projekti koostöös Mainor AS ja Helvetia Balti Partnersiga. Projekti tulem müüdi 2004 ADM Interactive OÜ-le. Hetkel on "vanal" platvormil aktiivseid kasutajaid ca 150+.

2004 aastal alustasime uue ja "suurema" CRM...ERP platvormi arendamisega. Oleme otsustanud täita vahemiku kommunikatsiooni ja finantside vahel. Eesmärk oli luua palju paindlikum ja suurema "mõtlemisega" süsteem. Disainitud on süsteem selliselt, et see aitab rahuldada teenuspõhiste, tootmispõhiste, müügipõhiste, kinnisvarapõhiste, koolituspõhiste, jt ettevõtete vajadusi. Arvestatud on Eesti ärimaastiku ja konteksti. Süsteemi kasutajateks kavandati ettevõtted kasutajate arvuga 5-50.

Süsteemi kasutajate hulk tõusis esimese paari kuuga kaks korda kõrgemaks, kui oli seda müüdud platvormil. See oli vaid kinnitus meie heale ettevalmistusele ning tehtud töö kvaliteedile. Parim kiitus meie tööle tuli meie konkurendilt 2006 veebruaris.

CRM...ERP süsteemi arendavad inimesed on oma valdkonna tippspetsialistid. Meie meeskonda on nad pääsenud vaid tänu kõrgematele erialastele oskustele ning suurele õpivõimele. Kõik töötajad teevad ka kandideerimisel isiksuseteste ja erialase proovitöö. Tingituna ärivaldkonnast peame oma meeskonda ka pidevalt erialaselt koolitama.

Süsteemi ideoloogilisel arendamisel on abiks kõik meie koostööpartnerid-kliendid. Samuti on valdav osa meie süsteemiarendusmeeskonnast juhtimisalase kõrgharidusega või seda omandamas. Teoorias juhindume juhtimisteooriatest ning kontekstipõhistest piirangutest. Süsteemi tehnilisel arendamisel kasutatakse tunnustatud metoodikaid nagu UML, RUP, CASE, OOP, jt.

Meie kogemuste hulka kuuluvad ka mõned läbikukkumised, mis õnneks küll ajalukku jäänud. Kõiki väheseid ebaõnnestumisi analüüsme alati, et järgmisel korral olla targemad. Siinkohal aitab meid palju õpitud tarkus. Vastavate situatsioonide äratundmiseks on olemas mitmed teooriad. Meie töös leiavad enamkasutust Muudatuste juhtimise teooria, projektijuhtimises Milestone teooria ja Piirangute teooria. Tulenevalt meie ärist, kirjutab RUP (Rational Unified Process) IT parimate praktikate kogumina standardeid ette, mida järgivad enamikul juhtudel kõik suuremate süsteemide loojad ning juurutajad.

Oleme oma töökorralduse juures võtnud kasutusele eelpool loetletud juhtimisteooriatele toetuseks loodud tarkavara, et hoida ning tõsta meie teenuse kvaliteeti. Sisemise töökorralduse kandvaks standardiks on ISO 9001:2000.


Pealeht   /  Intranet, Kliendihaldus, CRM...ERP   /  Kogemus
mikare.net EMARKETING
MIKARE ASK
MIKARE CSI
MIKARE SMS
MIKARE CMS
MIKARE ESHOP
MIKARE CRM
MIKARE WebFTP
MIKARE IT
MIKARE HOSTING