Mikare CRM Eesti keeles
In English
LOG IN
Intranet, Kliendihaldus, CRM...ERP Teooria Uudised Toetus Kuidas kasutada? Hinnad Portfolio Kontakt

Millist kasu annab Intranet...CRM...ERP tarkvara?

Milliseid kasusid annab Mikare CRM?

Maailm on ülesehitatud kasude struktuurile. Nagu maailm, ei ole ka kasu üheselt defineeritav. Kasu on "pehme" väärtus kuni rahaliste numbriteni, mida on võimalik kokku arvutada. CRM...ERP süsteem ise ei anna üldse kasu! Kasu annab süsteem ainult siis, kui inimesed seda sihtotstarbeliselt kasutavad!

Mikare CRM...ERP süsteem on loodud toetama erinevaid juhtimisteooriaid, kommunikatsioonivajadusi, ülesannetehaldust, ülevaate vajadusi. Millised vajadused just konkreetses ettevõttes on ja mida toetada vaja on, sõltub enamasti analüüsi käigus.

Palju küsitakse, et tehke demo. Kahtlemata tundub see esmalt mõistlik. Teisalt on süsteemi disainimisel loodud palju konfigureeritavaid funktsioone, mis võivad rahuldada täiesti vastupidiseid nõudeid. Seetõttu, ilma teooria koolituseta ja süsteemi funktsionaalsuse koolitusteta, on süsteemi võimalusi hoomata, süsteemi suure mahu tõttu, praktiliselt võimatu. Alljärgnevalt püüame anda ülevaate süsteemi loomise suurematest fookustest ja lähtenurkadest.

Mikare CRM...ERP kasude fookused on jaotatud peamiselt 3-ks:

 1. Info enda ettevõtte kohta.
 2. Info välise ettevõtte kohta.
 3. Info kommunikatsiooni kohta.

Teoorias tuuakse välja 3 CRM rakenduse tasandit, mis jaotatakse järgnevalt:


1. Operatiivne


(operational) CRM, mis toetab igapäevaseid tööoperatsioone klientidega seotud osakondades.
Enamasti alustatakse selliste pisikeste abivahendite loomisest, et kiirendada mingit rutiinset töölõiku.
Suuremat kas need ei anna ja mingi hetk seistakse fakti ees, et on vaja neid väikesi süsteeme omavahel liidestada, sest süsteemide sünkroniseerimine on muutunud väga suureks tööks.

2. Analüütiline


(analytical) CRM, mis tähendab andmebaasi info analüüsimist kliendi kasumlikkuse arvutamiseks ja turunduskampaaniate planeerimiseks.
Selliste süsteemide nõudmine viitab analüütilisele juhile, kes tahab olukorda kontrollida.
Samuti on see passiivne uue rutiini juurutamise meetod, sest "siis on süsteem süüdi ja nii peab tegema".
3. Kollaboratiivne

koostööle orienteeritud (collaborative) CRM, mis on laiaulatuslikum ja haarab lisaks töötajatele ning klientidele ka ettevõtte partnerid ning hankijad.
Sellised süsteemid on laiaulatuslikumad ja seovad endaga tihti "pehmeid" teadmisi ja väärtusi.
Nende süsteemide juurutamine läheb enamasti kergemalt, sest lisaks väikestele on mõeldud ka suurtele kasudele.

NB! Mikare CRM on kollaboratiivse ülesehitusega. Paljud Eesti turul olevad tarkvarad ei ole. Sellise tulemuse andis Mikare poolt 2004 aastal salaja läbi viidud uuring, mis peegeldas peamiselt sama teadmust, kui Meta Groupi ja Gartneri uuringud. Kui süsteemid on väga head, siis alahinnatakse jätkuvalt juurutamise osatähtsust. Samuti eiratakse muudatuste juhtimise teooriaid. Eesti kontekstis ilmselt üritatakse ka finantsiliselt kokku hoida. Lisaks, tingituna Eesti kohalikust vähesest inimressursist, kes omavad IT ning juhtimishariduslikku sümbioosi, ei suudeta näha ka seoseid erinevate tehnoloogiliste ja äriliste vajaduste lõikumises. Tagajärjeks on poolikult realiseeritud geniaalsed ärilised lahendused, mis ei täida eesmärki. Halvimal juhul on ettevõte sunnitud peale pikka virelemist siiski otsustama teise teenusepakkuja kasuks ja investeerima sama või suurema summa uuesti.

Kokkuvõtteks: enne mistahes lahenduse otsimist peab selge olema, mida tegelikult vajatakse. Ja kas üldse vajatakse. Äkki on veel vara.

Aga alati võib küsida nõu mõne ettevõtte käest, kes tegeleb just selliste süsteemide analüüsi, disaini ja teostusega.

Millist kasu annab Mikare CRM?

CRM suuremad eesmärgid:

 • aidata ettevõtte juhtkonnal ja omanikel saada ühe nupuvajutusega otsustamiseks vajalikku infot;
 • aidata ettevõtte igal töötajal saada ühe nupuvajutusega otsustamiseks vajalikku infot;
 • kliendisuhete kaitsmine - töötajate vahetumisel (eriti müügiinimeste) tekkib kliendisuhete kadu;
 • muuta organisatsiooni tegevused klientidega läbinähtavateks ja kõigile üheselt mõistetavaks;
 • muuta suhtumist selliselt, et hoitakse kokku aega läbimõeldud tegevuste kaudu - tegevusi planeeritakse ette;
 • töökultuuri parandamine - vabandused ja unustamised kaovad, sest on olemas "elektrooniline abimees";
 • optimeerida info hankimiseks kuluvat ajahulka. Mikare kogemusele toetudes võib info hankimiseks kuluv aeg moodustada kuni 60% aktiivsest tööajast. See aeg on võimalik pühendada siis kliendile teenuse või toote müügiks;
 • võimaldada infot kergelt delegeerida ja jagada;
 • sisemise ja välise kommunikatsiooni halduse kättesaadavaks tegemine vajaduse ulatuses;
 • ülesannete halduse korraldamine läbi vastutuse delegeerimise;
 • projektijuhtimise teostamine kiiremini, lihtsamini, ülevaatlikumalt kõikidele osalejatele;
 • kaastöötajate kalendrite nägemine ja seeläbi nendele ülesannete delegeerimine;


Millist kasu annab Mikare Intranet?

Intraneti suuremad eesmärgid:

 • aidata ettevõtte meeskonnal saada ühe nupuvajutusega vajalikku infot;
 • optimeerida info hankimiseks kuluvat ajahulka. Mikare kogemusele toetudes võib info hankimiseks kuluv aeg moodustada kuni 60% aktiivsest tööajast. See aeg on võimalik pühendada siis kliendile teenuse või toote müügiks;
 • võimaldada infot kergelt jagada;
 • sisemise kommunikatsiooni halduse kättesaadavaks tegemine vajaduse ulatuses;
 • ülesannete halduse korraldamine läbi vastutuse delegeerimise;
 • kaastöötajate kalendrite nägemine ja seeläbi nendele ülesannete delegeerimine;
 • ettevõttele ja meeskonnale oluliste sündmuste kajastamine;
 • dokumentatsiooni ja oskusteabe jagamine meeskonna liikmete vahel;

 


Pealeht   /  Intranet, Kliendihaldus, CRM...ERP   /  Millist kasu annab Intranet...CRM...ERP tarkvara?
mikare.net EMARKETING
MIKARE ASK
MIKARE CSI
MIKARE SMS
MIKARE CMS
MIKARE ESHOP
MIKARE CRM
MIKARE WebFTP
MIKARE IT
MIKARE HOSTING