Mikare CRM Eesti keeles
In English
LOG IN
Intranet, Kliendihaldus, CRM...ERP Teooria Uudised Toetus Kuidas kasutada? Hinnad Portfolio Kontakt

Toetus

Mikare CRM toetus

Mikare CRM on toode, mille kasutamise alustamiseks teevad kõik tehnilised tööd ära Mikare.net töötajad. Piisab, kui Tellija edastab vajalikud ligipääsud tarkvara installeerimiseks ning serveripinna kasutamiseks.

Mikare CRM toetus on jagatud kolmeks:

  1. Teoreetiline toetus, koolitus ja kasutajatugi
  2. Tehniline toetus
  3. Juurutamine

1. Kõik tarkvarad vajavad toetust, kui neid kasutusele võetakse. Mikare CRM ei ole selles osas erand.
Oleme viinud toote müügiprotsessi sisse kohustusliku koolituse.
Kohustuslik koolitus tehakse kõikidele Mikare CRM kasutajatele peale rakenduse installeerimist.

2. Tehniline toetus on seotud serverite konfiguratsiooni erisustega ja vajab reeglina juhtumipõhist lähenemist. Selleks on Mikare.net meeskonnas IT-tehnikud, kelle poole saab pöörduda, kui serveri uuendustega on muutunud programmi sihtotstarbeline käitumine. Installeerimisprotsess teostatakse Mikare tehnikute ja projektijuhi poolt ja Tellijal ei ole vaja süveneda üksikutesse detailidesse.

3. Juurutamine on iga sellise starteegilise tarkvara kasutusele võtmise juures kriitilise tähtsusega. Juurutamine on eraldisesisev projekt ning siin saab Mikare.net meeskond samuti abi pakkuda. Teatud juhtudel oleme kasutanud ka oma partnerite abi. Parim koostöö on seni olnud ettevõttega M-Meedia OÜ www.mmeedia.ee

Alati saab küsida lisainformatsiooni Mikare üldiselt tugiliinilit telefonilt 600 6000.


Pealeht   /  Toetus
mikare.net EMARKETING
MIKARE ASK
MIKARE CSI
MIKARE SMS
MIKARE CMS
MIKARE ESHOP
MIKARE CRM
MIKARE WebFTP
MIKARE IT
MIKARE HOSTING