Mikare CRM Eesti keeles
In English
LOG IN
Intranet, Kliendihaldus, CRM...ERP Teooria Uudised Toetus Kuidas kasutada? Hinnad Portfolio Kontakt

Kui kaua toimub juurutamine?

Kaua on abstraktne mõiste. Vastus küsimusele peegeldub enamasti küsijas. CRM...ERP projekti juurutamine ei ole lihtne protsess - muutma peab inimesi. Vastavalt Gartneri teostatud uuringutele, enamik CRM...ERP juurutamistest maailmas ebaõnnestub. Meie meeskonna poolt teostatud juurutamised EI ebaõnnestu.

Tulenevalt sellest faktist uuris 1 meie meeskonna liikmetest Estonian Business Schooli lõputööna just võimalust, kuidas tõsta resultatiivsust juurutamistel. Selgus tõsiasi, et tarkvara ei olnud kunagi põhjuseks, vaid alati ettekäändeks.

Mikare poolt väljatöötatud ja edukalt testitud spetsiaalne mudel aitab juurutamise riske vähendada ja annab selge ülevaate kogu protsessist. Miks? Põhjus lihtne, selleks on hästi äraunustatud vana või veel õppimata uus - Muudatuste juhtimise teooria. Võttes aluseks teooria loojaks nimetatud Kurt Lewise seisukohad, saab kogu muudatust läbi viia vaid siis, kui selleks on olemas eeltingimused. Kui neid ei ole, tuleb need luua. Siis tuleb muudatus läbi viia ja see kinnistada. Oluline ei ole mingil juhul see, millist käitumisharjumust muudetakse. Oluline on see, et muudatus kinnistuks.

Protsessi kestvus sõltub peamiselt tellija visioonist ning juhatuse liikmete osalemisest protsessis. Kriitilisi edufaktoreid on veel ja juurutamise protsessi kestel nendest ka juhindutakse. Mõistlik on juurutamise protsessi kestvus nii ühe kuu kui mitme aasta juures. Kõigil juhtudel saavutatakse õige tulem.

Ekslik on arvata, et protsessi pikkus tähendab ebaõnnestumist. Ettevõte peab aru saama, et ainuke kindel parameeter tema tegevuses on pidev muutumine. Mikare omab muudatuste juhtimise jaoks mudelit. See sai loodud ning testitud vastukaaluks maailma "suurtele" ebaõnnestumistele.

Tagantjärgi saame ütelda, et paremini on see õnnestunud juhtudel, kus juhatuse liikmed on meeskonnas ka liidriks. Üksnes otsus ja domineerimine ei ole piisavateks argumentideks meeskonnale uute ülesannetega harjumiseks. Sest ega ettevõttele rohkem kasu andev süsteem ju kunagi lihtsam ei ole. Ikka keerulisem kui vana. Ei otsita väikesi võite üksikutes töölõikudes, vaid mastaapset kasu!


Pealeht   /  Toetus   /  Kui kaua toimub juurutamine?
mikare.net EMARKETING
MIKARE ASK
MIKARE CSI
MIKARE SMS
MIKARE CMS
MIKARE ESHOP
MIKARE CRM
MIKARE WebFTP
MIKARE IT
MIKARE HOSTING