Mikare CRM Eesti keeles
In English
LOG IN
Intranet, Kliendihaldus, CRM...ERP Teooria Uudised Toetus Kuidas kasutada? Hinnad Portfolio Kontakt

Juurutamine

Juurutamine on oma olemuselt inimeste käitumisharjumiste muutmine.
See protsess ei ole lihtne ja seetõttu peetakse juhtimist üheks oluliseks kunstiks. Ametinimetus ei tee veel juhist juhti. Samuti ei piisa selleks kõrgkooli diplomist seinal. Siiski on juhtimist kui protsessi palju uuritud ning on välja töötatud palju erinevaid teooriaid, kuidas on võimalik muudatusi juhtida nii, et see ei ole osalejatele väga valuline.
CRM...ERP tarkvarade kasutuselevõtmine ettevõttes tähendab töötajate töövõtete ja mõttemallide muutmist. See on vajalik suurema mastaapsema kasu saamiseks ettevõttele tervikuna. Mõistagi ei saa kõik alati aru suurtest kasudest ja üritatakse fokusseeruda vaid väikeste töölõikude optimiseerimisele. Peamiseks küsimuseks jääbki selliste muudatuste juures, kuidas juurutada nii, et see tulemus oleks kokkuvõttes postiivne? Sellele küsimusele oleme püüdnud vastata järgnevates alalõikudes.


Pealeht   /  Toetus   /  Juurutamine
mikare.net EMARKETING
MIKARE ASK
MIKARE CSI
MIKARE SMS
MIKARE CMS
MIKARE ESHOP
MIKARE CRM
MIKARE WebFTP
MIKARE IT
MIKARE HOSTING