Mikare CRM Eesti keeles
In English
LOG IN
Intranet, Kliendihaldus, CRM...ERP Teooria Uudised Toetus Kuidas kasutada? Hinnad Portfolio Kontakt

Kuidas juurutada?

Kuidas juurutada ja mis on juurutamise plaan? CRM...ERP juurutamist saab teha ka intuitiivselt. Kuid meie pakume välja alternatiivi. Tulenevalt Mikare CRM...ERP tarkvara arenduse mudelist, tellijate arengu strateegiate muutustest, inimeste muudatuste vastuvõtuvõimest, Mikare arengustrateegiatest, oleme testinud ja kasutusel võtnud spetsiaalse juurutamise mudeli. Kliendid, kellele oleme seda soovitanud, on saanud abi! :)
Edu aluseks on sihipärane tegevus tulemi suunas. Ilma ülevaate omamiseta toimuvast on paanika ja soovimatu tulem lihtsad tulema. Otsus võtta kasutusele CRM...ERP süsteem, on ettevõte jaoks strateegiline ja väljendab soovi muutuda efektiivsemaks ning maandada oma äririske.
Ülevaadet saab juurutamise protsessist omada, kui seda käsitleda järjekordse projektina, millel on olemas vastav mudel, millest saab juhinduda ning millel on konkreetne vastutaja.
Juurutamise protsessis on enamasti kolm osapoolt:

  1. Tellija.
  2. Juurutaja.
  3. Tarkvara tarnija - arendaja

CRM...ERP kontseptsioonide ning tarkvarade juurutamine on meie igapäevatöö rutiin. Selle rutiini täpseks järgimiseks töötasime välja mudeli, mis annab kõigile osapooltele kindluse, et teostatavad protsessid on õiged.


Pealeht   /  Toetus   /  Kuidas juurutada?
mikare.net EMARKETING
MIKARE ASK
MIKARE CSI
MIKARE SMS
MIKARE CMS
MIKARE ESHOP
MIKARE CRM
MIKARE WebFTP
MIKARE IT
MIKARE HOSTING