Mikare CRM Eesti keeles
In English
LOG IN
Intranet, Kliendihaldus, CRM...ERP Teooria Uudised Toetus Kuidas kasutada? Hinnad Portfolio Kontakt

Teooria

Juba aegade hämarusest on leidunud inimesi, kelle eesmärgiks ei ole ühiskonnale lisaväärtuse loomine. Seevastu on nende inimeste elu alati olnud raske ja nad on geniaalsed leidma põhjusi, miks mitte teha tööd.

Ühed erilised sarkastilised inimesed on jõudnud kõrvaloleva piltliku näite loomiseni.
Vahvaks teeb aga pildi seik, et saime pildi oma kaua-aegselt CRM kliendilt, kes leidis selle internetist.

Teisalt ei ole ju koosolekute pidamises ja neis osalemistes midagi halba. Koosolekud on kommunikatsiooni kanaliks suuremate seltkondade vahel olulise informatsiooni vahetamiseks. Tõsi, IT ürgajast (lõppes 1995) edasi, on olemas alternatiive suurte koosolekute kõrval kommunikatsiooni realiseerimisel. Ilmekaim näide on siinkohal vast sadade-tuhandete klientide kohta käiva informatsiooni haldamine ja üleandmine teisele kliendihaldurile, juhatajale või spetsialistile.

Siiski on uues ja vanas maailmas palju tippjuhte, kes peale paberi ja pliiatsi midagi ei tunnista. Ja uskuge või mitte, nende äri ei ole seepärast halb ja nemadki teenivad suuri kasumeid. Tõsi, töötajate aur ja energia ei kulu alati "õige" eesmärgi peale ning töötajad võivad olla märksa vähem motiveeritud tegema oma tööd. Kõik märgid näitavad, et antud suhtumise muutumine on aja küsimus. Kes jääb ellu, muutudes kohe ja kes ei jää ellu, muutudes hiljem. Motiveerimata meeskonnaga pole aga ühelgi kliendil soovi koostööd teha.


Pealeht   /  Teooria
mikare.net EMARKETING
MIKARE ASK
MIKARE CSI
MIKARE SMS
MIKARE CMS
MIKARE ESHOP
MIKARE CRM
MIKARE WebFTP
MIKARE IT
MIKARE HOSTING