Mikare CRM Eesti keeles
In English
LOG IN
Intranet, Kliendihaldus, CRM...ERP Teooria Uudised Toetus Kuidas kasutada? Hinnad Portfolio Kontakt

Kes saab süsteemist kasu ja kuidas?

Mikare CRM...ERP teenus on loodud väikestele ja keskmistele ettevõtetele töötajate arvuga 5-50. Kuna süsteem omab laialdast toetust erinevatele funktsioonidele ja vajadustele, siis leiab siit abi iga selle kasutaja. Lähtudes klassikalisest jaotamisest oleme välja toonud alljärgnevalt kasude fookused.

Süsteem on disainitud lisaväärtust tootma nii kliendile, ettevõtte töötajale kui ka omanikule:

1. Kliendid


 1. Ettevõte pakub teenuseid ja tooteid arvestades reaalsete vajadustega.
 2. Ettevõte teab alati, mis on kliendi ajalugu, millised on sõlmitud lepingud.
 3. Ettevõte teab alati, kui palju arveid on kliendil tasumata ning millised tellimused täitmata.
 4. Ettevõttel on alati ülevaade kliendi projekti töödest.
 5. Teenuste kvaliteet on ühtlane.
2. Töötajad
 1. Müügitöö ja klienditeeninduse töö on lihtsam, kui igal töötajal on olemas ligipääs kliendi andmetele, tema vajadustele, eelistustele.
 2. Enam ei pea andmete otsimiseks ja kokkulepete sõlmimiseks kulutama aega, mida saab pühendada kliendi teenindamisele.
 3. Töötajatel on alati ülevaade projektide töödest ja endi kohustustest.
 4. Ülesanded on selged ja konkreetsed, unustamisi ja vabandamisi enam ei ole.
 5. Enam ei koormata sisemiste mailinglistidega "sisemiste spämmikirjadega" mailboksi.
 6. Lihtsam on alati teha vastavalt standarditele tööd/dokumente, sest enamik tegevustest on standardiseeritud ettevõttele vastavalt.
 7. Asjad juhtuvad "kiiremini".
3. Omanikud

 1. Pikemas perspektiivis on võimalik saada suuremat kasumit ja vähendada kulusid.
 2. Kliendisuhte ajalugu jääb ettevõttesse. Töötaja vahetusega ei kao kliendid.
 3. Säilib kontroll ettevõtte ja töötajate üle. Luua saab alarme, mis hoiatavad hälvete tekkimisel.
 4. Kõigest toimunust saab hõlpsasti koostada raporteid ja ülevaateid, et analüüsida olukordi.


Ükski CRM...ERP süsteem ei tee tavatöötaja või müügijuhi tööd lühikeses perspektiivis lihtsamaks. Kasu saabub pikas perspektiivis ja ajaloole toetuvas aruandluses, mis võimaldab teha rahavoogusid mõjutavaid otsuseid.

Pealeht   /  Teooria   /  Kes saab süsteemist kasu ja kuidas?
mikare.net EMARKETING
MIKARE ASK
MIKARE CSI
MIKARE SMS
MIKARE CMS
MIKARE ESHOP
MIKARE CRM
MIKARE WebFTP
MIKARE IT
MIKARE HOSTING